CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

MĚŘENÍ HLUKU, HLUKOVÉ STUDIE

V rámci platné akreditace poskytujeme komplexní akustické služby pro průmyslové podniky, projekční kanceláře a ateliéry, stavební společnosti, včetně nabídky měření a poradenství fyzickým osobám a široké veřejnosti. 

Provádíme měření hluku ve venkovním prostoru, stavbách pro bydlení a v pracovním prostředí. Dále také zajišťujeme měření vibrací a osvětlení formou akreditované subdodávky.

Je součásti měření hluku i hluková studie?

 • měření hluku v pracovním, vnitřním prostředí je součástí měření fyzikálních veličin v hygieně práce
 • měření hluku ve venkovním prostředí je nedílnou součástí při kolaudacích nových staveb, sledování již stávajících zařízení a jejich dopadu na okolí; dále je podkladem k vypracování hlukových studií
 • součástí námi nabízených služeb je i vypracování hlukových studií pro všechny stupně projektové dokumentace, oznámení a dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), do posouzení koncepcí, územních plánů a jejich změn v rámci procesu SEA.

Rozsah měření hluku:

 • měření hluku ze silniční, železniční, letecké a lodní dopravy
 • monitoring hluku ze stavební činnosti
 • monitorování hluku ze společenských, hudebních a sportovních akcí
 • měření hluku na pracovních místech, jako součást komplexních služeb nabízíme také měření škodlivin v pracovním prostředí
 • vypracování návrhu na zařazení pracovníků do kategorií podle hlukových rizik
 • měření hluku v mimopracovním prostředí - měření stacionárních zdrojů hluku (vzduchotechnika, kotelny, chladící jednotky, výtahy, apod.)
 • určení akustického výkonu strojů a zařízení
 • posouzení hlukových poměrů v okolí hlučných provozoven ve venkovním i vnitřním prostoru (diskotéky, rockové kluby, apod.)
 • identifikace dominantních zdrojů hluku
 • návrh protihlukových opatření a ověření akustického efektu výpočtovým programem
 • vypracování hlukových studií  a ověřování výsledků měřením
 • dlouhodobý monitoring hluku – kontinuální měření
 • vytvoření hlukových map průmyslových komplexů, obcí a jiných lokalit
 • konzultace a poradenství k problematice měření fyzikálních veličin
 • vypracování hlukové studie

Co vše se používá při měření hluku?

Při měření venkovního hluku z dopravy se sleduje intenzita dopravy. Naše firma pro tyto účely používá automatické radary, které kontinuálně snímají měřené údaje. Vyhodnocením naměřených dat dostáváme přesnou statistiku intenzity dopravy.

Google+ | CZIN.eu | Služby a řemesla | Ostatní

ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
12.08.2020
kancelář Hradec Králové

Od 24.8.2020 nás nově v Hradci Králové najdete na adrese Hořická č.p. 28/8, Těšíme se na Vaši návštěvu.


14.05.2020
Aktuální informace!

Společnost BIOANALYTIKA CZ s.r.o. aktualizuje svoji nabídku dezinfekce ANTI-COVID na ochranu před koronavirem. Protože se podařilo najít jiného dodavatele, jsou i příznivější ceny dezinfekce. Aktuální nabídka zní:

1 litr (láhev s rozprašovačem) - 70,- Kč bez DPH

5 litrů (kanystr) - 300,- Kč bez DPH

10 litrů (kanystr) - 500,- Kč bez DPH

1 litr (do vlastních nádob) - 40,- Kč bez DPH

Kontakt pro zájemce:
Ing. Markéta Dvořáčková
725 730 646
marketa.dvorackova@bioanalytika.cz
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz