CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

MĚŘENÍ PŮDNÍHO VZDUCHU – ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM

Odběr a měření složení půdního vzduchu, atmogeochemický průzkum dle metodického pokynu MŽP z 31.7.1996. 
 

Přímé měření automatickým analyzátorem Ecoprobe 5

Přístroj Ecoprobe 5 pro plynometrické měření je vybaven fotoionizačním detektorem, který zajišťuje měření obsahu uhlovodíků v půdním vzduchu pro více jak 250 uhlovodíkových sloučenin s ostrým potlačením rušivého vlivu methanu. Dále je vybaven infračerveným analyzátorem . Měřený vzduch je nasáván pomocí zemních sond do aparatury.
 
Měřené chemické sloučeniny: metan (CH4), suma uhlovodíků (CxHy)
 
Ostatní: teplota čerpané vzdušiny, tlak okolí, čerpací tlak, vlhkost, obsah kyslíku (O2), oxidu uhličitého (CO2)
 

Metoda aktivního čerpání půdního vzduchu - aktivní atmogeochemické metody

Jedná se o metodu využívající čerpání půdního vzduchu pomocí stabilních nebo dočasných sond do odběrového kolektoru nebo přímo detektorem. Vzorky zachycené do odběrového kolektoru jsou následně převezeny do laboratoře k analytickému stanovení jednotlivých sledovaných látek.
 
Měřené chemické sloučeniny: metan (CH4), jednotlivé těkavé organické látky, chlorované organické látky, sirovodík (H2S) a další...
 
Při stanovení jednotlivých škodlivin využíváme vlastní akreditovanou analytickou laboratoř.


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
12.08.2020
kancelář Hradec Králové

Od 24.8.2020 nás nově v Hradci Králové najdete na adrese Hořická č.p. 28/8, Těšíme se na Vaši návštěvu.


14.05.2020
Aktuální informace!

Společnost BIOANALYTIKA CZ s.r.o. aktualizuje svoji nabídku dezinfekce ANTI-COVID na ochranu před koronavirem. Protože se podařilo najít jiného dodavatele, jsou i příznivější ceny dezinfekce. Aktuální nabídka zní:

1 litr (láhev s rozprašovačem) - 70,- Kč bez DPH

5 litrů (kanystr) - 300,- Kč bez DPH

10 litrů (kanystr) - 500,- Kč bez DPH

1 litr (do vlastních nádob) - 40,- Kč bez DPH

Kontakt pro zájemce:
Ing. Markéta Dvořáčková
725 730 646
marketa.dvorackova@bioanalytika.cz
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz