CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

MIKROBIOLOGICKÉ ROZBORY

Mikrobiologická laboratoř společnosti Bioanalytika CZ poskytuje služby v oblasti mikrobiologické a hydrobiologické kontroly pitných, povrchových, podzemních, koupacích a odpadních vod, písku, bioodpadů, kompostů, kalů a podobných matric, na základě daných požadavků zákazníka v souladu s platnou legislativou.
 
 • Mikrobiologický a hydrobiologický rozbor pitné vody dle vyhl.č. 252/2004 Sb.
 • Mikrobiologický rozbor teplé vody dle vyhl.č.252/2004 Sb.,novely č.187/2005 Sb. a novely č. 293/2006 Sb.
 • Mikrobiologický a hydrobiologický rozbor surové a vyrobené vody  dle vyhl.č. 428/2001 Sb. a novel 146/2004 Sb., 515/2006 Sb. a 120/2011 Sb.
 • Mikrobiologický rozbor vody z bazénů umělého koupaliště (plavecký, koupelový, bazén pro kojence a batolata, sauna) dle vyhl.č.238/2011 Sb.
 • Mikrobiologický a hydrobiologický rozbor vody z přírodního koupaliště (nádrže a stavby ke koupání) dle vyhl.č.238/2011 Sb.
 • Mikrobiologický rozbor odpadní vody dle zákona č.254/2001 Sb., NV č.416/2010 Sb.
 • Mikrobiologický a parazitologický rozbor  písku v pískovištích na venkovních hracích plochách dle vyhl.č.238/2011 Sb.
 • Mikrobiologický rozbor vody pro účely sanačních prací
 • Mikrobiologický rozbor vody podzemní
 • Mikrobiologický rozbor vody povrchové
 • Mikrobiologický rozbor v pevných matricích (bioodpady, upravené bioodpady, sedimenty, kaly z čistíren odpadních vod, digestáty, substráty, komposty apod.)
Mikrobiologická laboratoř provádí stanovení nejenom skupin mikroorganismů ale i jednotlivých ukazatelů dle přání zákazníka.
 

Mikrobiologické vyšetření  vod

Voda (bez ohledu na to, zda pochází  z podzemního či povrchového zdroje) je systémem, ve kterém žijí všudypřítomné mikroorganismy odjakživa. Aby mohla sloužit pro lidskou spotřebu musí být zajištěna její mikrobiologická nezávadnost.
 
Cílem mikrobiologického vyšetření vzorků vody je zjištění přítomnosti mikroorganismů rostoucích na selektivním médiu, udávajících míru mikrobiální kontaminace.


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
12.08.2020
kancelář Hradec Králové

Od 24.8.2020 nás nově v Hradci Králové najdete na adrese Hořická č.p. 28/8, Těšíme se na Vaši návštěvu.


14.05.2020
Aktuální informace!

Společnost BIOANALYTIKA CZ s.r.o. aktualizuje svoji nabídku dezinfekce ANTI-COVID na ochranu před koronavirem. Protože se podařilo najít jiného dodavatele, jsou i příznivější ceny dezinfekce. Aktuální nabídka zní:

1 litr (láhev s rozprašovačem) - 70,- Kč bez DPH

5 litrů (kanystr) - 300,- Kč bez DPH

10 litrů (kanystr) - 500,- Kč bez DPH

1 litr (do vlastních nádob) - 40,- Kč bez DPH

Kontakt pro zájemce:
Ing. Markéta Dvořáčková
725 730 646
marketa.dvorackova@bioanalytika.cz
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz