CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ S OBALY

V rámci činností v oblasti ochrany životního prostředí naše firma zajišťuje komplexní služby v problematice odpadového hospodářství a nakládání s obaly.

Odpadové hospodářství

 • Zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady
 • Externí výkon funkce odpadového hospodáře
 • Vedení průběžné evidence odpadů
 • Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů
 • Zpracování „hlášení o produkci a nakládání s odpady“ – ISPOP, IRZ
 • Zpracování statistického výkazu „ODPADY“ pro Český statistický úřad
 • Zpracování Identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO)
 • Označení shromažďovacích prostředků a nádob na odpady
 • Zpracování Základního popisu odpadu
 • Zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů
 • Zpracování žádostí o upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • Poskytování informací týkajících se přepravy odpadů (vnitrostátní, přeshraniční)
 • Poradenství v oblasti zpětného odběru použitých výrobků
 • Konzultace, školení

Provádíme odběry a následné analýzy vzorků všech druhů odpadů za účelem zjištění jejich vlastností a posouzení způsobu dalšího nakládání s nimi (shromažďování, využívání nebo odstraňování).

Laboratorní analýzy provádíme v naší akreditované laboratoři plně v souladu s požadavky platné legislativy.

Naši pracovníci vlastní pověření Ministerstva životního prostředí České republiky k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HNVO), na základě kterého posuzujeme možnosti vyloučení nebezpečných vlastností HP 1, HP 2, HP 3, HP 12, HP 14, HP 15.

Nakládání s obaly

V případě zákona č. 477/2001 Sb., o obalech poskytujeme poradenství týkající se uvádění obalů na trh, včetně plnění navazujících povinností.

 • Zavádění a provoz systému nakládání s obaly a odpady z obalů
 • Vedení evidence obalů
 • Zajištění využití a zpětný odběr odpadů z obalů

·    

ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
12.08.2020
kancelář Hradec Králové

Od 24.8.2020 nás nově v Hradci Králové najdete na adrese Hořická č.p. 28/8, Těšíme se na Vaši návštěvu.


14.05.2020
Aktuální informace!

Společnost BIOANALYTIKA CZ s.r.o. aktualizuje svoji nabídku dezinfekce ANTI-COVID na ochranu před koronavirem. Protože se podařilo najít jiného dodavatele, jsou i příznivější ceny dezinfekce. Aktuální nabídka zní:

1 litr (láhev s rozprašovačem) - 70,- Kč bez DPH

5 litrů (kanystr) - 300,- Kč bez DPH

10 litrů (kanystr) - 500,- Kč bez DPH

1 litr (do vlastních nádob) - 40,- Kč bez DPH

Kontakt pro zájemce:
Ing. Markéta Dvořáčková
725 730 646
marketa.dvorackova@bioanalytika.cz
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz