CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Při měřeních pracovního prostředí jsou sledovány koncentrace škodlivin ve vnitřním, pracovním nebo mimopracovním ovzduší. V rámci akreditovaných zkoušek nabízíme tato měření faktorů pracovního prostředí:
 • mikroklimatické podmínky (teplota, vlhkost, proudění vzduchu) 
 • odběr vzorků pro stanovení plynů a par 
  • těkavé organické látkyPracovní prostředí
  • minerální kyseliny
  • amoniak
  • sulfan
  • karbonylové sloučeniny
  • fenoly
  • oxidy dusíku
  • kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
  • polycyklické aromatické uhlovodíky
    
 • odběr vzorků stanovení prašnosti a aerosolů 
  • prašnost (stanovení respirabilní frakce)
  • celková prašnost – následná stanovení chemických škodlivin
  • oleje minerální (aerosol)
  • kovy
  • SiO2
  • početní koncentrace vláken, granulometrie
    
 • odběr vzorků ovzduší do tedlarových vaků pro následná laboratorní stanovení plynných směsí


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
12.08.2020
kancelář Hradec Králové

Od 24.8.2020 nás nově v Hradci Králové najdete na adrese Hořická č.p. 28/8, Těšíme se na Vaši návštěvu.


14.05.2020
Aktuální informace!

Společnost BIOANALYTIKA CZ s.r.o. aktualizuje svoji nabídku dezinfekce ANTI-COVID na ochranu před koronavirem. Protože se podařilo najít jiného dodavatele, jsou i příznivější ceny dezinfekce. Aktuální nabídka zní:

1 litr (láhev s rozprašovačem) - 70,- Kč bez DPH

5 litrů (kanystr) - 300,- Kč bez DPH

10 litrů (kanystr) - 500,- Kč bez DPH

1 litr (do vlastních nádob) - 40,- Kč bez DPH

Kontakt pro zájemce:
Ing. Markéta Dvořáčková
725 730 646
marketa.dvorackova@bioanalytika.cz
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz