CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

BEZPEČNOST PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANA

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s. r.o. nabízí služby v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO).
 
Pro zákazníky provádíme tyto činnosti externě. Menším firmám tato forma spolupráce ušetří náklady na odborného zaměstnance s potřebnou kvalifikací. Větší společnosti oceňují naši kooperaci z důvodu nezávislosti a zároveň mají zpětnou vazbu na svou vlastní činnost v tomto oboru. 
 
Naše společnost má mnohaleté zkušenosti v oboru hygieny práce, s čímž souvisí kategorizace prací a vyhledávání rizik. Velkou výhodou je naše laboratoř, provádějící měření faktorů pracovního prostředí (hluk, vibrace, chemické látky, prašnost,…).
 
Pro naše zákazníky zpracováváme potřebnou dokumentaci týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany:
  • místní provozní předpisy
  • vnitřní směrnice a řády
Součástí našich služeb je školení bezpečnosti práce zaměstnanců, školení požárních hlídek a preventistů.

Provádíme činnost kooridnátora BOZP na staveništi podle z. č. 309/2006 Sb. při přípravě i realizaci stavby.  Vypracujeme Vám plán BOZP na staveništi, zajistíme ohlášení stavebních prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a dozorovou činnost na staveništi (pravidelný dohled, spolupráce při řešení BOZP na staveništi).
 
Samozřejmostí je bezplatná konzultace a poradenství.


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
12.08.2020
kancelář Hradec Králové

Od 24.8.2020 nás nově v Hradci Králové najdete na adrese Hořická č.p. 28/8, Těšíme se na Vaši návštěvu.


14.05.2020
Aktuální informace!

Společnost BIOANALYTIKA CZ s.r.o. aktualizuje svoji nabídku dezinfekce ANTI-COVID na ochranu před koronavirem. Protože se podařilo najít jiného dodavatele, jsou i příznivější ceny dezinfekce. Aktuální nabídka zní:

1 litr (láhev s rozprašovačem) - 70,- Kč bez DPH

5 litrů (kanystr) - 300,- Kč bez DPH

10 litrů (kanystr) - 500,- Kč bez DPH

1 litr (do vlastních nádob) - 40,- Kč bez DPH

Kontakt pro zájemce:
Ing. Markéta Dvořáčková
725 730 646
marketa.dvorackova@bioanalytika.cz
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz