CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

PŘEHLED SLUŽEB

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., akreditovaná zkušební laboratoř provádí fyzikálně – chemické, mikrobiologické a radiochemické zkoušky všech typů vod, odpadů, zemin a vzduchu.
Dále nabízí komplexní služby v oblasti Podnikové ekologie, BOZP a PO.
 

Analytická laboratoř

 • Odběry všech typů vod, zemin, odpadů a půdního vzduchu
 • Rozbory pitných a rekreačních vod
 • Rozbory odpadních vod
 • Rozbory zemin a odpadů
 • Stanovení radonového indexu pozemků

Oddělení Podnikové ekologie, BOZP a PO

 • Autorizované měření emisí
 • Měření faktorů pracovního, mimopracovního a vnějšího ovzduší
 • Měření složení půdního vzduchu, skládkových plynů, atmogeochemický průzkum
 • Měření hluku, Hlukové studie
 • Měření vibrací a osvětlení
 • Odpadové hospodářství
 • Nakládání s obaly
 • Služby v oblasti BOZP a PO
 • Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
 • Vypracování žádosti o změnu nebo vydání integrovaného povolení (IPPC)
 • Rozptylové studie, odborné posudky
 • Vedení provozní evidence, pravidelná hlášení a výpočet poplatků ze znečišťování ovzduší (ISPOP, IRZ)
 • Externí ekologický audit
 • Externí ekologie
Naše zkušební laboratoř má vypracovaný systém vnitřní a vnější kontroly přesnosti a správnosti naměřených hodnot. Pravidelně se účastní mezilaboratorního porovnávání zkoušek (MPZ) v celém rozsahu své činnosti.

Při řešení speciálních analýz spolupracujeme s katedrou analytické chemie fakulty Chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
01.06.2018
ZMĚNA ADRESY

Nově naleznete pracovníky našeho Oddělení podnikové ekologie, BOZP a PO na adrese:
Dražkovice č.p. 212, 533 33 Pardubice V.
Těšíme se na Vaši návštěvu.01.02.2017
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Nově pro naše zákazníky nabízíme služby v oblasti Odpadového hospodářství, např. zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady, zařazení odpadů a mnoho dalšího ...
Součástí těchto činností je i problematika nakládání s obaly a odpady s obalů.BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz