CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

MĚŘENÍ HLUKU, HLUKOVÉ STUDIE

V rámci platné akreditace poskytujeme komplexní akustické služby pro průmyslové podniky, projekční kanceláře a ateliéry, stavební společnosti, včetně nabídky měření a poradenství fyzickým osobám a široké veřejnosti. 

Provádíme měření hluku ve venkovním prostoru, stavbách pro bydlení a v pracovním prostředí. Dále také zajišťujeme měření vibrací a osvětlení formou akreditované subdodávky.

Je součásti měření hluku i hluková studie?

 • měření hluku v pracovním, vnitřním prostředí je součástí měření fyzikálních veličin v hygieně práce
 • měření hluku ve venkovním prostředí je nedílnou součástí při kolaudacích nových staveb, sledování již stávajících zařízení a jejich dopadu na okolí; dále je podkladem k vypracování hlukových studií
 • součástí námi nabízených služeb je i vypracování hlukových studií pro všechny stupně projektové dokumentace, oznámení a dokumentací o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), do posouzení koncepcí, územních plánů a jejich změn v rámci procesu SEA.

Rozsah měření hluku:

 • měření hluku ze silniční, železniční, letecké a lodní dopravy
 • monitoring hluku ze stavební činnosti
 • monitorování hluku ze společenských, hudebních a sportovních akcí
 • měření hluku na pracovních místech, jako součást komplexních služeb nabízíme také měření škodlivin v pracovním prostředí
 • vypracování návrhu na zařazení pracovníků do kategorií podle hlukových rizik
 • měření hluku v mimopracovním prostředí - měření stacionárních zdrojů hluku (vzduchotechnika, kotelny, chladící jednotky, výtahy, apod.)
 • určení akustického výkonu strojů a zařízení
 • posouzení hlukových poměrů v okolí hlučných provozoven ve venkovním i vnitřním prostoru (diskotéky, rockové kluby, apod.)
 • identifikace dominantních zdrojů hluku
 • návrh protihlukových opatření a ověření akustického efektu výpočtovým programem
 • vypracování hlukových studií  a ověřování výsledků měřením
 • dlouhodobý monitoring hluku – kontinuální měření
 • vytvoření hlukových map průmyslových komplexů, obcí a jiných lokalit
 • konzultace a poradenství k problematice měření fyzikálních veličin
 • vypracování hlukové studie

Co vše se používá při měření hluku?

Při měření venkovního hluku z dopravy se sleduje intenzita dopravy. Naše firma pro tyto účely používá automatické radary, které kontinuálně snímají měřené údaje. Vyhodnocením naměřených dat dostáváme přesnou statistiku intenzity dopravy.

Google+ | CZIN.eu | Služby a řemesla | Ostatní

ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
01.06.2018
ZMĚNA ADRESY

Nově naleznete pracovníky našeho Oddělení podnikové ekologie, BOZP a PO na adrese:
Dražkovice č.p. 212, 533 33 Pardubice V.
Těšíme se na Vaši návštěvu.01.02.2017
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Nově pro naše zákazníky nabízíme služby v oblasti Odpadového hospodářství, např. zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady, zařazení odpadů a mnoho dalšího ...
Součástí těchto činností je i problematika nakládání s obaly a odpady s obalů.BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz