CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

MĚŘENÍ PŮDNÍHO VZDUCHU – ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM

Odběr a měření složení půdního vzduchu, atmogeochemický průzkum dle metodického pokynu MŽP z 31.7.1996. 
 

Přímé měření automatickým analyzátorem Ecoprobe 5

Přístroj Ecoprobe 5 pro plynometrické měření je vybaven fotoionizačním detektorem, který zajišťuje měření obsahu uhlovodíků v půdním vzduchu pro více jak 250 uhlovodíkových sloučenin s ostrým potlačením rušivého vlivu methanu. Dále je vybaven infračerveným analyzátorem . Měřený vzduch je nasáván pomocí zemních sond do aparatury.
 
Měřené chemické sloučeniny: metan (CH4), suma uhlovodíků (CxHy)
 
Ostatní: teplota čerpané vzdušiny, tlak okolí, čerpací tlak, vlhkost, obsah kyslíku (O2), oxidu uhličitého (CO2)
 

Metoda aktivního čerpání půdního vzduchu - aktivní atmogeochemické metody

Jedná se o metodu využívající čerpání půdního vzduchu pomocí stabilních nebo dočasných sond do odběrového kolektoru nebo přímo detektorem. Vzorky zachycené do odběrového kolektoru jsou následně převezeny do laboratoře k analytickému stanovení jednotlivých sledovaných látek.
 
Měřené chemické sloučeniny: metan (CH4), jednotlivé těkavé organické látky, chlorované organické látky, sirovodík (H2S) a další...
 
Při stanovení jednotlivých škodlivin využíváme vlastní akreditovanou analytickou laboratoř.


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
05.03.2020
VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

  • Technik měření emisí - vzdělání SŠ, ŘP skupiny B
  • Specialista v oblasti ochrany ŽP - vzdělání VŠ v oboru
Kontakt: Ing. Pavel Dohnálek, 724 578 594, pavel.dohnalek@bioanalytika.cz


26.11.2019
OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

V sekci dokumenty naleznete naše nové osvědčení o akreditaci dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz