CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

MIKROBIOLOGICKÉ ROZBORY

Mikrobiologická laboratoř společnosti Bioanalytika CZ poskytuje služby v oblasti mikrobiologické a hydrobiologické kontroly pitných, povrchových, podzemních, koupacích a odpadních vod, písku, bioodpadů, kompostů, kalů a podobných matric, na základě daných požadavků zákazníka v souladu s platnou legislativou.
 
 • Mikrobiologický a hydrobiologický rozbor pitné vody dle vyhl.č. 252/2004 Sb.
 • Mikrobiologický rozbor teplé vody dle vyhl.č.252/2004 Sb.,novely č.187/2005 Sb. a novely č. 293/2006 Sb.
 • Mikrobiologický a hydrobiologický rozbor surové a vyrobené vody  dle vyhl.č. 428/2001 Sb. a novel 146/2004 Sb., 515/2006 Sb. a 120/2011 Sb.
 • Mikrobiologický rozbor vody z bazénů umělého koupaliště (plavecký, koupelový, bazén pro kojence a batolata, sauna) dle vyhl.č.238/2011 Sb.
 • Mikrobiologický a hydrobiologický rozbor vody z přírodního koupaliště (nádrže a stavby ke koupání) dle vyhl.č.238/2011 Sb.
 • Mikrobiologický rozbor odpadní vody dle zákona č.254/2001 Sb., NV č.416/2010 Sb.
 • Mikrobiologický a parazitologický rozbor  písku v pískovištích na venkovních hracích plochách dle vyhl.č.238/2011 Sb.
 • Mikrobiologický rozbor vody pro účely sanačních prací
 • Mikrobiologický rozbor vody podzemní
 • Mikrobiologický rozbor vody povrchové
 • Mikrobiologický rozbor v pevných matricích (bioodpady, upravené bioodpady, sedimenty, kaly z čistíren odpadních vod, digestáty, substráty, komposty apod.)
Mikrobiologická laboratoř provádí stanovení nejenom skupin mikroorganismů ale i jednotlivých ukazatelů dle přání zákazníka.
 

Mikrobiologické vyšetření  vod

Voda (bez ohledu na to, zda pochází  z podzemního či povrchového zdroje) je systémem, ve kterém žijí všudypřítomné mikroorganismy odjakživa. Aby mohla sloužit pro lidskou spotřebu musí být zajištěna její mikrobiologická nezávadnost.
 
Cílem mikrobiologického vyšetření vzorků vody je zjištění přítomnosti mikroorganismů rostoucích na selektivním médiu, udávajících míru mikrobiální kontaminace.


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
01.06.2018
ZMĚNA ADRESY

Nově naleznete pracovníky našeho Oddělení podnikové ekologie, BOZP a PO na adrese:
Dražkovice č.p. 212, 533 33 Pardubice V.
Těšíme se na Vaši návštěvu.01.02.2017
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Nově pro naše zákazníky nabízíme služby v oblasti Odpadového hospodářství, např. zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady, zařazení odpadů a mnoho dalšího ...
Součástí těchto činností je i problematika nakládání s obaly a odpady s obalů.BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz