CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

ODBĚR VZORKŮ, VZORKOVÁNÍ

Laboratoř provádí odběr vzorků dle platné legislativy a požadavků zákazníka. Správnost odběru je zajišťována dodržováním příslušných technických norem a trvalým zvyšováním kvalifikace příslušných pracovníků.
 

Vzorkování vod:

 • Odběr vzorků pitných vod
 • Odběr vzorků vody ke koupání z přírodních nádrží a bazénů
 • Odběr vzorků odpadních vod dle platné legislativy
  • vzorek bodový
  • 2- hodinový slévaný vzorek, stejné objemy dílčích vzorků (typ A)
  • 24-hodinový slévaný vzorek, stejné objemy dílčích vzorků (typ B)
  • 24-hodinový slévaný vzorek, dílčí vzorky úměrné průtoku (typ C)
 • Odběr vzorků procesních a technologických vod 

Vzorkování zemin a odpadů:  

 • Odběry vzorků zemin z vrtného jádra a z pedologické sondy
 • Odběry vzorků zemin z povrchově ložených deponií
 • Odběr stavební sutě
 • Odběr odpadních materiálů určených ke skládkování nebo dalšímu využití

Vzorkování vzduchu:  

 • Odběr odpadních plynů z komínů a výduchů při realizaci autorizovaných měření emisí
 • Odběr vzdušiny v pracovní prostoru pracovníků při provádění měření faktorů pracovního prostředí
 • Odběr vzdušiny ve vnitřním prostředí obytných budov a kanceláří
 • Odběr půdního, skládkového plynu pro stanovení jeho složení
 • Odběr plynných paliv do tedlarových bagů či jiných vhodných nádob pro následnou analýzu


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
05.03.2020
VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

 • Technik měření emisí - vzdělání SŠ, ŘP skupiny B
 • Specialista v oblasti ochrany ŽP - vzdělání VŠ v oboru
Kontakt: Ing. Pavel Dohnálek, 724 578 594, pavel.dohnalek@bioanalytika.cz


26.11.2019
OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

V sekci dokumenty naleznete naše nové osvědčení o akreditaci dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz