CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ S OBALY

V rámci činností v oblasti ochrany životního prostředí naše firma zajišťuje komplexní služby v problematice odpadového hospodářství a nakládání s obaly.

Odpadové hospodářství

 • Zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady
 • Externí výkon funkce odpadového hospodáře
 • Vedení průběžné evidence odpadů
 • Zařazení odpadů podle Katalogu odpadů
 • Zpracování „hlášení o produkci a nakládání s odpady“ – ISPOP, IRZ
 • Zpracování statistického výkazu „ODPADY“ pro Český statistický úřad
 • Zpracování Identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO)
 • Označení shromažďovacích prostředků a nádob na odpady
 • Zpracování Základního popisu odpadu
 • Zpracování žádostí o povolení k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů
 • Zpracování žádostí o upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů
 • Poskytování informací týkajících se přepravy odpadů (vnitrostátní, přeshraniční)
 • Poradenství v oblasti zpětného odběru použitých výrobků
 • Konzultace, školení

Provádíme odběry a následné analýzy vzorků všech druhů odpadů za účelem zjištění jejich vlastností a posouzení způsobu dalšího nakládání s nimi (shromažďování, využívání nebo odstraňování).

Laboratorní analýzy provádíme v naší akreditované laboratoři plně v souladu s požadavky platné legislativy.

Naši pracovníci vlastní pověření Ministerstva životního prostředí České republiky k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů (HNVO), na základě kterého posuzujeme možnosti vyloučení nebezpečných vlastností HP 1, HP 2, HP 3, HP 12, HP 14, HP 15.

Nakládání s obaly

V případě zákona č. 477/2001 Sb., o obalech poskytujeme poradenství týkající se uvádění obalů na trh, včetně plnění navazujících povinností.

 • Zavádění a provoz systému nakládání s obaly a odpady z obalů
 • Vedení evidence obalů
 • Zajištění využití a zpětný odběr odpadů z obalů

·    

ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
05.03.2020
VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

 • Technik měření emisí - vzdělání SŠ, ŘP skupiny B
 • Specialista v oblasti ochrany ŽP - vzdělání VŠ v oboru
Kontakt: Ing. Pavel Dohnálek, 724 578 594, pavel.dohnalek@bioanalytika.cz


26.11.2019
OSVĚDČENÍ O AKREDITACI

V sekci dokumenty naleznete naše nové osvědčení o akreditaci dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz