CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Při měřeních pracovního prostředí jsou sledovány koncentrace škodlivin ve vnitřním, pracovním nebo mimopracovním ovzduší. V rámci akreditovaných zkoušek nabízíme tato měření faktorů pracovního prostředí:
 • mikroklimatické podmínky (teplota, vlhkost, proudění vzduchu) 
 • odběr vzorků pro stanovení plynů a par 
  • těkavé organické látkyPracovní prostředí
  • minerální kyseliny
  • amoniak
  • sulfan
  • karbonylové sloučeniny
  • fenoly
  • oxidy dusíku
  • kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
  • polycyklické aromatické uhlovodíky
    
 • odběr vzorků stanovení prašnosti a aerosolů 
  • prašnost (stanovení respirabilní frakce)
  • celková prašnost – následná stanovení chemických škodlivin
  • oleje minerální (aerosol)
  • kovy
  • SiO2
  • početní koncentrace vláken, granulometrie
    
 • odběr vzorků ovzduší do tedlarových vaků pro následná laboratorní stanovení plynných směsí


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
01.06.2018
ZMĚNA ADRESY

Nově naleznete pracovníky našeho Oddělení podnikové ekologie, BOZP a PO na adrese:
Dražkovice č.p. 212, 533 33 Pardubice V.
Těšíme se na Vaši návštěvu.06.05.2018
NABÍDKA PRÁCE

Hledáme nové spolupracovníky na pozici technik měření emisí.
Požadavky:
SŠ s maturitou technického směru
řidický průkaz B
bydliště Pardubice, Chrudim, blízké okolí
kontakt:
Pavel Dohnálek, 724 578 594, pavel.dohnalek@bioanalytika.czBIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz