CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

ROZBORY PITNÝCH A REKREAČNÍCH VOD

Velké množství lidí v ČR využívá vlastní zdroje pitné vody. Mít vlastní studnu je výhoda: voda je vždy čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také svá "ALE". Není-li o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem pitné vody, ale zdrojem starostí a zdravotních rizik. Rozbor vody vám ukáže skutečnou kvalitu vaší vody a pomůže předejít nepříjemnostem.
 

Víte, jaká je kvalita vaší vody?

Voda může vypadat i chutnat výborně, a přesto může být závadná - člověk svými smysly přítomnost mikroorganismů a většiny chemických látek nepozná.
 
Je-li studna užívána ke komerční činnosti, pak jejímu majiteli, resp. provozovateli, ukládá zákon o ochraně veřejného zdraví určité povinnosti, včetně pravidelných kontrol kvality vody.
Používá-li někdo studnu nebo vrt jen k zásobování své domácnosti, žádný předpis mu přímo neukládá nechat dělat rozbory pitné vody. Neudělá to za něho ale ani nikdo jiný.
Nechat zkontrolovat kvalitu vod by si měl majitel každého zdroje minimálně z důvodu odpovědnosti za své blízké, kteří vodu používají.
 

Naše společnost vám nabízí:

 • Vyšetřování jakosti pitné vody v rozsahu kráceném, úplném, ale i jiném dle Vašich požadavků (kontrola jakosti, monitoring, zpoplatnění ukazatele)
 • Rozbor vody pro stavební účely
 • Radiochemický rozbor vod (Celková objemová aktivita alfa, Celková objemová aktivita beta, Objemová aktivita 222Rn)
 • Technologické zkoušky úpravy pitných vod
 • Naši odborní pracovníci Vám jsou schopni poradit s případným rozsahem stanovení
 • V případě Vašeho zájmu zajistíme akreditovaný odběr vzorků vody z Vašeho zdroje
 • Provedeme základní hodnocení laboratorních nálezů podle platných předpisů
 • Soustavně sledujeme platné předpisy vztahující se k naší činnosti

Dále vám nabízíme mikrobiologické a chemické analýzy:

 • Vzorků vody z umělých koupališť
 • Vzorků vody z koupališť ve volné přírodě, víceúčelových nádrží
 • Vzorků vody z rehabilitačních bazénů, ochlazovacích bazénů saun, koupelových bazénů
 • Soukromých bazénů v rozsahu dle konzultace se zákazníkem
 • Naši odborníci provedou na základě Vašeho požadavku akreditovaný odběr, případně Vás budeme informovat o způsobu odběru a vzorek si odeberete sami
 • Provedeme pro Vás základní hodnocení výsledků analýz podle platných předpisů
Google+

ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
01.06.2018
ZMĚNA ADRESY

Nově naleznete pracovníky našeho Oddělení podnikové ekologie, BOZP a PO na adrese:
Dražkovice č.p. 212, 533 33 Pardubice V.
Těšíme se na Vaši návštěvu.01.02.2017
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Nově pro naše zákazníky nabízíme služby v oblasti Odpadového hospodářství, např. zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady, zařazení odpadů a mnoho dalšího ...
Součástí těchto činností je i problematika nakládání s obaly a odpady s obalů.BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz