CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

ROZBORY ODPADNÍCH VOD

Naše společnost provádí odběry a následné rozbory všech typů odpadních vod
Tyto služby poskytujeme pro společnosti zabývající se ekologií a nápravou ekologických škod. Dále pak pro firmy, které se pohybují v oblasti odpadového hospodářství a úpravy a čištění vod.
Našimi zákazníky jsou i drobní podnikatelé a soukromé osoby (např. pro účely kolaudace a následné sledování jakosti odpadních vod).
 

Poskytujeme:

  • Rozbor odpadní vody v rozsahu daném Nařízením vlády č. 61/2003 Sb. ve znění NV 229/2007 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění povrchových a odpadních vod
  • Rozbor odpadní vody vypouštěné do vody povrchové pro výpočet poplatku dle přílohy č. 2 zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění (vodní zákon) a Vyhlášky MŽP č. 293/2002 Sb. v aktuálním znění, kterou se stanoví poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  • Rozbor odpadní vody v rozsahu dle vyhlášky MZe č. 428/2001 Sb. v aktuálním znění, kterou se udává rozsah a četnost měření odpadních vod z ČOV a splaškových odpadních vod nezakončených ČOV
  • Rozbor odpadních vod z ČOV pro potřeby zajištění správné technologie a kontroly čištění odpadních vod
  • Rozbor odpadní vody v rozsahu daném vodoprávním rozhodnutím a jinými předpisy

Rozbory vod

Voda v soukromých studních nepodléhá rozborům vod, protože zákon nenařizuje povinné rozbory vod u využívání  soukromých studní.

Pokud svou vodu poskytujete i někomu jinému, třeba sousedovi, tak podle zákona si musíte nechat udělat rozbory vod. Od toho jsme tady my. Uděláme vám rozbory vod za příjemnou cenu.

Podmínkám nevyhovují až 80% studní v České republice. Většinou se jedná o překročené limity dusičnanů.

Pokud se chcete vyhnout vysoké pokutě a také případnému ohrožení na zdraví, tak určitě neváhejte a rozbory vod si nechte udělat.
ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
01.06.2018
ZMĚNA ADRESY

Nově naleznete pracovníky našeho Oddělení podnikové ekologie, BOZP a PO na adrese:
Dražkovice č.p. 212, 533 33 Pardubice V.
Těšíme se na Vaši návštěvu.01.02.2017
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Nově pro naše zákazníky nabízíme služby v oblasti Odpadového hospodářství, např. zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady, zařazení odpadů a mnoho dalšího ...
Součástí těchto činností je i problematika nakládání s obaly a odpady s obalů.BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz