CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

BEZPEČNOST PRÁCE, POŽÁRNÍ OCHRANA

Společnost BIOANALYTIKA CZ, s. r.o. nabízí služby v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO).
 
Pro zákazníky provádíme tyto činnosti externě. Menším firmám tato forma spolupráce ušetří náklady na odborného zaměstnance s potřebnou kvalifikací. Větší společnosti oceňují naši kooperaci z důvodu nezávislosti a zároveň mají zpětnou vazbu na svou vlastní činnost v tomto oboru. 
 
Naše společnost má mnohaleté zkušenosti v oboru hygieny práce, s čímž souvisí kategorizace prací a vyhledávání rizik. Velkou výhodou je naše laboratoř, provádějící měření faktorů pracovního prostředí (hluk, vibrace, chemické látky, prašnost,…).
 
Pro naše zákazníky zpracováváme potřebnou dokumentaci týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany:
  • místní provozní předpisy
  • vnitřní směrnice a řády
Součástí našich služeb je školení bezpečnosti práce zaměstnanců, školení požárních hlídek a preventistů.

Provádíme činnost kooridnátora BOZP na staveništi podle z. č. 309/2006 Sb. při přípravě i realizaci stavby.  Vypracujeme Vám plán BOZP na staveništi, zajistíme ohlášení stavebních prací příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a dozorovou činnost na staveništi (pravidelný dohled, spolupráce při řešení BOZP na staveništi).
 
Samozřejmostí je bezplatná konzultace a poradenství.


ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
01.06.2018
ZMĚNA ADRESY

Nově naleznete pracovníky našeho Oddělení podnikové ekologie, BOZP a PO na adrese:
Dražkovice č.p. 212, 533 33 Pardubice V.
Těšíme se na Vaši návštěvu.01.02.2017
ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NAKLÁDÁNÍ S OBALY

Nově pro naše zákazníky nabízíme služby v oblasti Odpadového hospodářství, např. zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady, zařazení odpadů a mnoho dalšího ...
Součástí těchto činností je i problematika nakládání s obaly a odpady s obalů.BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz
Ekologie
a ekologické služby - netfirmy.cz