CZ | EN
ZELENÁ LINKA: 800 101 444

Bioanalytika CZ, s.r.o. Chrudim navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici.

Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025 viz. Osvědčení o akreditaci.

V roce 2012 jsme byli úspěšně posouzeni společností ASLAB jako odborně způsobilá laboratoř a získali jsme Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.411.

Naše společnost je držitelem Autorizace pro měření emisí vydané Ministerstvem životního prostředí a Povolení pro měření radonu ve vodě a radonového indexu pozemků, vydaného SÚJB a je vedena v seznamu laboratoří oprávněných provádět analýzy polychlorovaných bifenylů (PCB) ve smyslu vyhlášky  č. 384/2001 Sb.

 

Poskytujeme služby v oblasti ochrany životního prostředí:ZÁKAZNICKÁ ZÓNA
JMÉNO
HESLO
AKTUALITY
01.02.2017
ODPADY, OBALY, ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Nově pro naše zákazníky nabízíme služby v oblasti Odpadového hospodářství, např. zavádění a provoz systémů komplexního nakládání s odpady, zařazení odpadů a mnoho dalšího ...
Součástí těchto činností je i problematika nakládání s obaly a odpady s obalů.


23.05.2016
KANCELÁŘ HRADEC KRÁLOVÉ

Od dnešního dne nás v Hradci Králové najdete na nové adrese:

Škroupova 673/25

Těšíme se na Vaši návštěvu.
BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. - netfirmy.czEkologie 
a ekologické služby - netfirmy.cz