Hluk, vibrace, osvětlení

V rámci platné akreditace poskytujeme komplexní akustické služby pro průmyslové podniky, projekční kanceláře a ateliéry, stavební společnosti, včetně nabídky měření a poradenství fyzickým osobám a široké veřejnosti.

Provádíme měření hluku ve venkovním prostoru, stavbách pro bydlení a v pracovním prostředí. Dále také zajišťujeme měření vibrací a osvětlení formou akreditované subdodávky.

Je součástí měření hluku i hluková studie?

 • Měření hluku v pracovním, vnitřním prostředí je součástí měření fyzikálních veličin v hygieně práce
 • Měření hluku ve venkovním prostředí je nedílnou součástí při kolaudacích nových staveb, sledování již stávajících zařízení a jejich dopadu na okolí; dále je podkladem k vypracování hlukových studií
 • Součástí námi nabízených služeb je i vypracování hlukových studií pro všechny stupně projektové dokumentace, oznámení a dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), do posouzení koncepcí, územních plánů a jejich změn v rámci procesu SEA

Rozsah měření hluku:

 • Měření hluku ze silniční, železniční, letecké a lodní dopravy
 • Monitoring hluku ze stavební činnosti
 • Monitorování hluku ze společenských, hudebních a sportovních akcí
 • Měření hluku na pracovních místech, jako součást komplexních služeb nabízíme také měření škodlivin v pracovním prostředí
 • Vypracování návrhu na zařazení pracovníků do kategorií podle hlukových rizik
 • Měření hluku v mimopracovním prostředí - měření stacionárních zdrojů hluku (vzduchotechnika, kotelny, chladící jednotky, výtahy, apod.)
 • Určení akustického výkonu strojů a zařízení
 • Posouzení hlukových poměrů v okolí hlučných provozoven ve venkovním i vnitřním prostoru (diskotéky, rockové kluby, apod.)
 • Identifikace dominantních zdrojů hluku
 • Návrh protihlukových opatření a ověření akustického efektu výpočtovým programem
 • Vypracování hlukových studií a ověřování výsledků měřením
 • Dlouhodobý monitoring hluku – kontinuální měření
 • Vytvoření hlukových map průmyslových komplexů, obcí a jiných lokalit
 • Konzultace a poradenství k problematice měření fyzikálních veličin
 • Vypracování hlukové studie

Co vše se používá při měření hluku?

Při měření venkovního hluku z dopravy se sleduje intenzita dopravy. Naše firma pro tyto účely používá automatické radary, které kontinuálně snímají měřené údaje. Vyhodnocením naměřených dat dostáváme přesnou statistiku intenzity dopravy.

Časté dotazy k měření a studie hluku

Nebyly nalezeny žádné časté dotazy.


O společnosti

Analytická laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim

Navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici. Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | Více informací

Navštivte web naší partnerské společnosti EKOMONITOR

25

let na trhu

460 000

odebraných vzorků

4 140 000

rozborů a analýz

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

IČ: 25916629 / DIČ: CZ25916629

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim (mapa)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 14236.

+420 800 101 444 (zelená linka)

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: