Měření azbestu

Odběr a poradenství v oblasti azbestu

Provádíme

 • Průzkumy stavebních objektů před plánovanými rekonstrukcemi a demolicemi. Vytipujeme riziková místa, kde by se azbest mohl vyskytovat. Stanovujeme azbest přímo v terénu pomocí přenosného analyzátoru microPhazir.
 • Odběr a následné druhu azbestových a minerálních vláken ve stavebním materiálu nebo v ovzduší pomocí elektronového mikroskopu zn. Phenom ProX.
 • Stanovení přítomnosti azbestových a minerálních vláken v pracovním prostředí a ve vnitřním prostředí budov. Porovnání množství azbestu s přípustnými limitními hodnotami.
 • Odběr a stanovení koncentrace respirabilních azbestových vláken uvolňovaných lidskou činností z přirozeného horninového prostředí (zpracování kameniva v lomech).
 • Přítomnost azbestu ověřujeme pro vlastníky staveb, původce odpadůfirmy zabývající se odstraněním odpadu.
 • Poradenství v problematice s azbestem.

Azbest ve stavebnictví

Azbestová vlákna jsou často přítomna ve stavebních materiálech, což představuje značné riziko pro zdraví lidí při jejich manipulaci.

Pokud stavíte, bouráte, rekonstruujete nebo provádíte drobné stavební úpravy, naše firma Vám pomůže identifikovat místa výskytu azbestu přímo v terénu pomocí přenosného analyzátoru microPhazir, který je schopen určit, jestli materiál azbest obsahuje, a o jaký druh azbestu se jedná. Z materiálu potenciálně obsahujícího azbest odebereme vzorek, ve kterém stanovujeme azbest s využitím elektronového mikroskopu a následně vystavujeme protokol.

Monitoring staveb před rekonstrukcí

Typy staveb obsahující azbest:

 • Stavby občanské vybavenosti (školské, kulturní, zdravotnické a administrativní stavby, sportovní haly, stavby pro stravování a cestovní ruch atd.)
 • Rodinné domy, chaty a byty
 • Technické stavby (průmyslové haly, chladící věže, kolektory)
 • Zemědělské stavby
 • Stavby s konstrukčním systémem (CHANOS, OMEGA, INPAKO, MONTI, STAMO)

Druhy materiálů obsahující azbest:

 • Typizované a montované stavby (UNIMO buňky, TESKO objekty, Hala HARD, Hala CHANOS, Hala BIOS)
 • Šablony, hřebenovky (Eternit, Beronit)
 • Desky (ID a IDK 30) a termoizolační desky (Izomin, Akumin, Calothernex)
 • Opláštění budov (BIOS, boletický panel, CHANOS, BDP, AC –PS, systém ISODID, tepelně izolační panel AC PS, venkovní plášť STROSS fasáda, obvodový plášť a vnitřní dělící příčky FEAL)
 • Kouřovody, odvětrávací, tlakové a kanalizační roury
 • Asfaltové pásy (Aralebit, Bitagit, Cufolbit,Plasbit, Probit, Arabit-S)
 • Protipožární nástřiky (Limpet), stříkané omítky (Pyrotherm)
 • Exteriérové a podstřešní desky (Cembalit, Cemboplast, Dekalit, Lignát, Lignopal, Unicel)
 • Interiérové desky (EzalitA,B,C, DupronitA,B,C)
 • Těsnící a izolační šňůry (Klingerit)
 • Květinové truhlíky, zahradní doplňky

Azbest v pracovním prostředí

 • dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
 • Azbest je jedním z nejnebezpečnějších materiálů, se kterými se pracovníci mohou setkat při stavebních a bouracích pracích. Používání azbestu bylo v minulosti běžné v mnoha průmyslových a stavebních aplikacích kvůli odolnosti a vynikajícím izolačním vlastnostem.
 • Azbest je známý svou karcinogenitou a může způsobit řadu závažných onemocnění dýchacích cest. Uvolňuje se do vzduchu ve formě jemných vláken, což představuje vysoké riziko pro pracovníky, kteří s ním přicházejí do styku. Inhalace těchto vláken může vést k vážným zdravotním problémům (azbestóza, plicní fibróza a rakovina).
 • Odběr vzorků vzduchu probíhá v respirační zóně pracovníků během prováděné práce.
 • Podle koncentrace azbestových vláken jsou pracovníci zařazeni do kategorií z hlediska ochrany zdraví při práci dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. umožňuje přijmout opatření k minimalizaci rizika pro pracovníky.
 • Pravidelné monitorování expozice azbestu je klíčové pro ochranu zdraví pracovníků a dodržování právních předpisů a bezpečnostních standardů.

Časté dotazy k azbestu

Nebyly nalezeny žádné časté dotazy.


O společnosti

Analytická laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim

Navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici. Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | Více informací

Navštivte web naší partnerské společnosti EKOMONITOR

25

let na trhu

460 000

odebraných vzorků

4 140 000

rozborů a analýz

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

IČ: 25916629 / DIČ: CZ25916629

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim (mapa)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 14236.

+420 800 101 444 (zelená linka)

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: