Rozbory vody

Rozbory pitných a rekreačních vod

Velké množství lidí v ČR využívá vlastní zdroje pitné vody. Mít vlastní studnu je výhoda: voda je vždy čerstvá a nemusí se za ni platit. Má to však také svá "ALE". Není-li o studnu pečováno, nemusí být levným zdrojem pitné vody, ale zdrojem starostí a zdravotních rizik. Rozbor vody vám ukáže skutečnou kvalitu vaší vody a pomůže předejít nepříjemnostem.

Víte, jaká je kvalita vaší vody?

Voda může vypadat i chutnat výborně, a přesto může být závadná - člověk svými smysly přítomnost mikroorganismů a většiny chemických látek nepozná.

Je-li studna užívána ke komerční činnosti, pak jejímu majiteli, resp. provozovateli, ukládá zákon o ochraně veřejného zdraví určité povinnosti, včetně pravidelných kontrol kvality vody.

Používá-li někdo studnu nebo vrt jen k zásobování své domácnosti, žádný předpis mu přímo neukládá nechat dělat rozbory pitné vody. Neudělá to za něho ale ani nikdo jiný.

Nechat zkontrolovat kvalitu vod by si měl majitel každého zdroje minimálně z důvodu odpovědnosti za své blízké, kteří vodu používají.

Naše společnost vám nabízí:

 • Vyšetřování jakosti pitné vody dle požadavků vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu kráceném, úplném, ale i jiném dle Vašich požadavků (kontrola jakosti, monitoring)
 • Rozbory surové a vyrobené vody dle požadavků vyhlášky č. 428/2001 Sb.
 • Radiochemický rozbor vod (Celková objemová aktivita alfa, Celková objemová aktivita beta, Objemová aktivita 222Rn)
 • Technologické zkoušky úpravy pitných vod
 • Naši odborní pracovníci Vám jsou schopni poradit s případným rozsahem stanovení
 • V případě Vašeho zájmu zajistíme akreditovaný odběr vzorků vody z Vašeho zdroje
 • Provedeme základní hodnocení laboratorních nálezů podle platných předpisů
 • Soustavně sledujeme platné předpisy vztahující se k naší činnosti

Dále vám nabízíme mikrobiologické a chemické analýzy:

 • Bazénové vody dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb.
 • Vzorků vody z koupališť ve volné přírodě, víceúčelových nádrží
 • Vzorků vody z rehabilitačních bazénů, ochlazovacích bazénů saun, koupelových bazénů
 • Soukromých bazénů v rozsahu dle konzultace se zákazníkem
 • Naši odborníci provedou na základě Vašeho požadavku akreditovaný odběr, případně Vás budeme informovat o způsobu odběru a vzorek si odeberete sami
 • Provedeme pro Vás základní hodnocení výsledků analýz podle platných předpisů

Rozbory odpadních vod

Naše společnost provádí odběry a následné rozbory všech typů odpadních vod.

Tyto služby poskytujeme pro firmy vypouštějící odpadní vody do kanalizace nebo povrchových vod, dále pro provozovatele čistíren odpadních vod.

Našimi zákazníky jsou i soukromé osoby vlastnící domovní ČOV (pro účely kolaudace i následné sledování kvality vypouštěných odpadních vod).

Poskytujeme:

 • Rozbor odpadní vody v rozsahu daném Nařízením vlády č. 401/2015 Sb., kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění povrchových a odpadních vod
 • Rozbory dle zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon), vyhlášky č. 328/2018 Sb. o postupu určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
 • Rozbor odpadní vody v rozsahu dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. v aktuálním znění, kterou se udává rozsah a četnost měření odpadních vod z ČOV a splaškových odpadních vod nezakončených ČOV
 • Rozbor odpadních vod z ČOV pro potřeby zajištění správné technologie a kontroly čištění odpadních vod
 • Rozbor odpadní vody v rozsahu daném vodoprávním rozhodnutím a jinými předpisy

Časté dotazy k rozboru vody

Nebyly nalezeny žádné časté dotazy.


O společnosti

Analytická laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim

Navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici. Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | Více informací

Navštivte web naší partnerské společnosti EKOMONITOR

25

let na trhu

460 000

odebraných vzorků

4 140 000

rozborů a analýz

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

IČ: 25916629 / DIČ: CZ25916629

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim (mapa)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 14236.

+420 800 101 444 (zelená linka)

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: