Analytická laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim

Jsme akreditovaná zkušební laboratoř

Bioanalytika CZ, s.r.o. Chrudim navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici. Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 viz. Osvědčení o akreditaci. Nabízíme širokou škálu služeb v oblasti chemických, radiochemických, mikrobiologických a ostatních analýz.

V roce 2012 jsme byli úspěšně posouzeni společností ASLAB jako odborně způsobilá laboratoř a získali jsme Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.522. Dále jsme držiteli Povolení pro měření radonu a celkové objemové aktivity alfa a beta ve vodě a radonového indexu pozemků, vydaného SÚJB.

Navštivte web naší partnerské společnosti EKOMONITOR

Poskytujeme komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí:

 • Odběry, rozbory a analýzy všech typů vod
 • Odběry a rozbory odpadů, zemin a jiných pevných materiálů
 • Měření, odběry a rozbory plynných škodlivin
 • Autorizované měření emisí
 • Akreditované měření pracovního prostředí
 • Akreditované analýzy půdního vzduchu
 • Měření hluku, hlukové studie
 • Měření vibrací a osvětlení
 • Služby v oblasti ochrany ovzduší (ISPOP, IRZ, poplatky, bilance VOC)
 • Vypracování žádosti o změnu či vydání integrovaného povolení (IPPC)
 • Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
 • Odpadové hospodářství, nakládání s obaly
 • Externí ekologické služby, externí podnikový ekolog
 • Externí audity v oblasti ochrany ŽP
 • Problematika azbestu
Zodpovědná firma

O společnosti

Analytická laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim

Navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici. Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | Více informací

Navštivte web naší partnerské společnosti EKOMONITOR

25

let na trhu

460 000

odebraných vzorků

4 140 000

rozborů a analýz

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

IČ: 25916629 / DIČ: CZ25916629

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim (mapa)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 14236.

+420 800 101 444 (zelená linka)

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: