Rozbory zemin, odpadů a pevných materiálů

Naše společnost nabízí odběr a chemické, chemicko-fyzikální a mikrobiologické rozbory zemin, odpadů a jiných pevných materiálů.

Nabízíme

 • Výluhové testy, stanovení jednotlivých parametrů pro určení druhu odpadu dle požadavků zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. a vyhlášek č. 273/2021 Sb. a č. 8/2021 Sb. V rámci přechodného období pracujeme stále i s vyhláškou č. 294/2005 Sb.
 • Rozbory půdy, sedimentů a kalů z ČOV dle vyhlášky č. 273/2021 Sb. a 257/2009 Sb., kterou se upravuje použití sedimentů na zemědělské půdě.
 • Rozbor zemin dle vyhlášky č. 153/2016 Sb., o stanovení ochrany kvality zemědělské půdy a o změně vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.
 • Stanovení rizikových látek při haváriích, kontaminace zeminy (např. ropné látky, těžké kovy)
 • Rozbory zemin z geologických průzkumů, hodnocení starých zátěží pro potřeby rizikových analýz apod.
 • Rozbory průmyslových kompostů a surovin pro jejich výrobu
 • Obsah rizikových prvků
 • Mikrobiologické ukazatele
 • Perzistentní organické látky (PCB, PAU, PESTICIDY...)
 • Analýzy vzorků písku z pískovišť
 • Rozbory zemin, podzemních vod a půdního vzduchu dle metodického pokynu MŽP indikátory znečištění
 • Rozbory asfaltových směsí

Časté dotazy k rozboru zeminy a odpadu

Nebyly nalezeny žádné časté dotazy.


O společnosti

Analytická laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim

Navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici. Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | Více informací

Navštivte web naší partnerské společnosti EKOMONITOR

25

let na trhu

460 000

odebraných vzorků

4 140 000

rozborů a analýz

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

IČ: 25916629 / DIČ: CZ25916629

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim (mapa)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 14236.

+420 800 101 444 (zelená linka)

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: