Pracovní prostředí

Při měřeních pracovního prostředí jsou sledovány koncentrace škodlivin ve vnitřním, pracovním nebo mimopracovním ovzduší. V rámci akreditovaných zkoušek nabízíme tato měření faktorů pracovního prostředí:

 • Mikroklimatické podmínky (teplota, vlhkost, proudění vzduchu)
 • Odběr vzorků pro stanovení plynů a par:
  • Těkavé organické látky
  • Minerální kyseliny
  • Amoniak
  • Sulfan
  • Karbonylové sloučeniny
  • Fenoly
  • Oxidy dusíku
  • Kyanovodík, kyanidy vyjádřené jako CN-
  • Polycyklické aromatické uhlovodíky
 • Odběr vzorků stanovení prašnosti a aerosolů:
  • Prašnost (stanovení respirabilní frakce)
  • Celková prašnost – následná stanovení chemických škodlivin
  • Oleje minerální (aerosol)
  • Kovy
  • SiO2
  • Početní koncentrace vláken, granulometrie
 • Odběr vzorků ovzduší do tedlarových vaků pro následná laboratorní stanovení plynných směsí

Časté dotazy k pracovnímu prostředí

Nebyly nalezeny žádné časté dotazy.


O společnosti

Analytická laboratoř BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim

Navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici. Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 | Více informací

Navštivte web naší partnerské společnosti EKOMONITOR

25

let na trhu

460 000

odebraných vzorků

4 140 000

rozborů a analýz

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

IČ: 25916629 / DIČ: CZ25916629

Sídlo: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim (mapa)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spis. zn. C 14236.

+420 800 101 444 (zelená linka)

Kompletní kontakty

Máte dotaz? Napište nám...

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: